Walka o uwagę Internauty

Od początku istnienia handlu następowała walka o klienta. Z początku - gdy dobra materialne w postaci unikanych kamieni, broni z drewna czy wyszukanych owoców leśnych - pozwalały jedynie na mniej lub bardziej opłacalną wymianę walka ta miała raczej charakter przypadkowy. Z czasem, wraz z rozwojem inteligencji, technologii oraz wartości pieniądza walka ta zmieniła swój charakter na przemyślaną strategię.

Czytaj dalej